Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật Công Ty Tuấn Hưng Phát

Công ty Tuấn Hưng Phát cam kết bảo mật thông tin khách hàng và tuân thủ các quy định về bảo mật được đưa ra bởi pháp luật. Sau đây là một số chính sách bảo mật thông tin của công ty Tuấn Hưng Phát:

  1. Thu thập thông tin: Công ty Tuấn Hưng Phát sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi cần thiết và với sự đồng ý của khách hàng. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên khách hàng,tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, v.v.
  2. Sử dụng thông tin: Công ty Tuấn Hưng Phát sẽ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, hỗ trợ khách hàng, liên lạc với khách hàng, và để phục vụ các mục đích khác được đề ra khi thu thập thông tin.
  3. Chia sẻ thông tin: Công ty Tuấn Hưng Phát không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba ngoại trừ những trường hợp được quy định bởi pháp luật hoặc có sự đồng ý của khách hàng.
  4. Quyền của khách hàng: Khách hàng có quyền yêu cầu công ty Tuấn Hưng Phát chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình trong trường hợp thông tin này đã không còn chính xác hoặc không cần thiết nữa.

Công ty Tuấn Hưng Phát cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách bảo mật thông tin trên để bảo vệ quyền lợi và thông tin cá nhân của khách hàng.